Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Josef Kainar (2 bài)
- Lumir Civrny (1 bài)
- Oldrich Vyhlídal (2 bài)
- Jan Skácel (11 bài)
- Ivan Skála (4 bài)
Tạo ngày 01/07/2008 23:46 bởi hongha83
Jan Pilar (1917-) ở quê mẹ, một làng miền nam Tiệp - Stribrec. Xuất thân trong một gia đình làm nghề thủ công. Tốt nghiệp khoa triết trường Đại học tổng hợp Praha (tiếng Tiệp và tiếng Pháp). Tháng 11-1939, bọn phát xít khủng bố sinh viên và đóng cửa trường đại học, Jan Pilar là một trong những người bị bắt đưa đi trại tập trung. Sau khi trở về ông đã cộng tác với nhiều báo và làm giám đốc NXB Nhà văn Tiệp Khắc. Ông đồng thời còn là dịch giả nổi tiếng, đặc biệt là thơ Ba Lan. Ông cũng là một trong những nhà văn quan tâm đến cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

Tác phẩm:
- Chiếc lá vàng
- Vườn táo
- Nỗi nhớ của Orfeus
- Những vòng tròn trên mặt nước
- Hình ảnh trong khoé mắt