Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Otokar Březina (1 bài)
- Karel Hlaváček (1 bài)
- Jaroslav Vrchlický (2 bài)
- Karel Toman (2 bài)
- Fráňa Šrámek (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/09/2019 08:19 bởi hongha83
Antonín Sova (1864-1928) là nhà thơ Séc, sinh và mất ở Pacov, Praha. Ông học ở Pelhřimov, Tábor và Písek. Ông từng làm nhân viên và thủ thư của Thư viện thành phố Praha, sau này được bổ nhiệm làm giám đốc. Ông tích cực sáng tạo gần 40 năm. Tác phẩm của Antonín Sova chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa hình tượng và chủ nghĩa ấn tượng. Thơ tình của ông được viết dưới hình thức bài hát.