Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jaroslav Vrchlický (2 bài)
- Jan Neruda (4 bài)
- Antonín Sova (2 bài)
- Otokar Březina (1 bài)
- Karel Hlaváček (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/09/2019 10:18 bởi hongha83
Svatopluk Čech (1846-1908) là nhà văn, nhà thơ và nhà báo Séc. Ông sinh ở Ostředek và mất ở Holešovice. Ông tốt nghiệp trung học ở Praha, sau đó học luật. Sau khi tốt nghiệp, ông dành thời gian thực hành luật. Năm 1879, ông từ bỏ luật và dành toàn bộ cho văn học. Năm 1871, ông là biên tập viên tạp chí Světozor. Từ năm 1873 đến 1876, ông làm biên tập viên tạp chí Lumír. Ông được bầu làm thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Séc vào ngày 3 tháng 7 năm 1890 và từ chức năm 1895. Với tác phẩm Những chuyến du ngoạn của ông Brouček (Výlety pana Broučka), Svatopluk Čech đã trở thành người tiên phong sáng tác truyện khoa học viễn tưởng trong văn học Séc.