Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
2 bài thơ
Tạo ngày 03/09/2019 21:31 bởi hongha83
František Gellner (1881-1914) là nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ vẽ tranh biếm hoạ Séc. Ông sinh ở Mlada Boleslav và mất ở Galician.