Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Karel Toman (2 bài)
- Fráňa Šrámek (3 bài)
- Viktor Dyk (1 bài)
- Karel Hlaváček (1 bài)
- Otokar Březina (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/09/2019 21:31 bởi hongha83
František Gellner (1881-1914) là nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ vẽ tranh biếm hoạ Séc. Ông sinh ở Mlada Boleslav và mất ở Galician.