Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
2 bài thơ
Tạo ngày 26/11/2014 05:38 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 26/11/2014 05:51 bởi hongha83
Karel Toman (1877-1946) là nhà thơ, nhà báo Séc. Ông sinh ở Kokovice và mất ở Praha.