Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Fráňa Šrámek (3 bài)
- Viktor Dyk (1 bài)
- Karel Hlaváček (1 bài)
- František Gellner (2 bài)
- Otokar Březina (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/11/2014 05:38 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 25/11/2014 05:51 bởi hongha83
Karel Toman (1877-1946) là nhà thơ, nhà báo Séc. Ông sinh ở Kokovice và mất ở Praha.