Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
1 bài thơ
Tạo ngày 01/09/2019 21:00 bởi hongha83
Karel Hlaváček (1874-1898) là nhà thơ, nghệ sĩ Séc. Ông là đại diện có tên tuổi của Séc, biểu tượng chủ nghĩa tượng trưng. Sinh và mất ở Praha.

Tác phẩm:
- Muộn màng tới sáng (Pozdě k ránu, 1896)