Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Karel Toman (2 bài)
- Viktor Dyk (1 bài)
- Karel Hlaváček (1 bài)
- František Gellner (2 bài)
- Otokar Březina (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/04/2019 18:42 bởi hongha83
Fráňa Šrámek (1877-1952) là nhà thơ, nhà văn và nhà viết kịch Séc. Ông sinh ở Sobotka và mất ở Praha, Séc.