Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
3 bài thơ
Tạo ngày 27/04/2019 18:42 bởi hongha83
Fráňa Šrámek (1877-1952) là nhà thơ, nhà văn và nhà viết kịch Séc. Ông sinh ở Sobotka và mất ở Praha, Séc.