Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
4 bài thơ
Tạo ngày 17/11/2014 13:36 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 03/09/2019 18:38 bởi hongha83
Jan Neruda (1834-1891) là nhà báo, nhà thơ nổi tiếng Séc, quê ở Malá Strana.