Mong sao anh không còn biết chiến tranh
Tôi là kẻ cuối cùng đổ máu!
Từ trời cao tôi tìm đến với anh;
Dù tôi cháy, nhưng tự do đã tới!


(dịch từ bản tiếng Nga)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)