別亡弟旅墳

南事幾時定,
旅墳今更為。
一杯類芳草,
雙淚落斜暉。
諸侄憑誰託,
孤蹤與眾違。
閩江移棹處,
寒雨夜霏霏。

 

Biệt vong đệ lữ phần

Nam sự kỷ thì định,
Lữ phần kim cánh vi.
Nhất bôi loại phương thảo,
Song lệ lạc tà huy.
Chư điệt bằng thuỳ thác,
Cô tung dữ chúng vi.
Mân giang di trạo xứ,
Hàn vũ dạ phi phi.

 

Dịch nghĩa

Việc trong Nam biết bao giờ xong?
Mồ chôn nơi đất khách nay lại càng thêm hiu quạnh
Rưới một chén rượu vào đám cỏ thơm trên mồ
Hai hàng nước mắt lã chã rơi dưới bóng chiều tà
Các cháu (con của em) biết gửi nhờ ai
Một mình lẻ loi ra đi khác với mọi người
Đêm nay từ chỗ sông Mân dời thuyền
Trời lạnh mưa lất phất suốt đêm


Lời chú của tác giả: Em tôi tên là Hải, chữ Quý Hoà, mất chôn ở thôn Trung, xã Mỹ Thạnh, huyện Vĩnh Bình (tỉnh Vĩnh Long). Ngày 19-5-1867 (Đinh Mão) thành Vĩnh Long thất thủ, tôi nhận chỉ đổi ra Bình Thuận. Ngày 5 tháng 7 ra đi, làm bài thơ nầy từ biệt nấm mồ em.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Bao giờ yên giặc cõi Nam?
Mồ chôn đất khách biết làm sao đây!
Cỏ non rưới chén rượu cay
Mà hai hàng lệ tuôn đầy hoàng hôn.
Cút côi bầy cháu ai nom?
Lẻ loi, cất bước héo hon sao đành!
Sông Mân thuyền tách bến nhanh
Mưa đêm tầm tã rớt quanh lạnh lùng...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Văn Tấn

Việc Nam bao giờ hết?
Đất khách, nấm mồ trơ.
Rượu tưới cỏ thơm ướt,
Chiều tà mắt lệ mờ.
Gửi ai, cháu thơ dại?
Khóc người, ta bơ vơ.
Sông Mân, thuyền dời bến,
Đêm lạnh, lất phất mưa.


Nguồn: Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858-1900), NXB Văn học, 1976
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong Nam công việc bao giờ xong?
Đất khách mồ hiu quạnh thắt lòng.
Trên mộ cỏ thơm rưới chén rượu,
Xế chiều dòng lệ chảy ròng ròng.
Biết ai các cháu còn nhờ vả,
Đi khác mọi người lẻ khó mong.
Đêm chỗ sông Mân thuyền tách bến,
Trời mưa lất phất lạnh đêm trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong Nam việc vẫn rối bời
Mồ chôn đất khách biết sao bây giờ
Cỏ thơm một chén rượu hờ
Hai hàng nước mắt chưa khô bóng chiều
Bơ vơ bầy cháu cậy ai
Chiếc thân trơ trọi lẻ loi một mình
Thuyền rời nơi bến sông Mân
Tiếng mưa rả rích lạnh lùng suốt đêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời