別范敦仁郎中

已四年來不相見,
見時憐我更憐君。
茫茫身世知何了,
浩浩乾坤惜暫分。
萬里憶歸愁子美,
一官多病瘦休文。
明晨卻望江橋路,
南嶺雲連北嶺雲。

 

Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung

Dĩ tứ niên lai bất tương kiến,
Kiến thì liên ngã cánh liên quân.
Mang mang thân thế tri hà liễu,
Hạo hạo càn khôn tích tạm phân.
Vạn lý ức quy sầu Tử Mỹ,
Nhất quan đa bệnh sấu Hưu Văn.
Minh thần khước vọng giang kiều lộ,
Nam lĩnh vân liên bắc lĩnh vân.


Phạm Đôn Nhân tức Phạm Sĩ Ái, tự Đôn Nhân, hiệu Nghĩa Khê, người xã Trung Lập, huyện Đường Hào (nay là Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), đỗ cử nhân khoa Mậu Tí (1828), hoàng giáp khoa Nhâm Thìn (1832), làm lang trung bộ lại.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Xa nhau kể đã bốn năm chầy,
Gặp mặt, thương mình, xót bạn đây.
Thân thế mịt mờ bao thuở hết?
Đất trời man mác tạm chia tay.
Xa quê, Tử Mỹ buồn muôn dặm,
Lên chức, Hưu Văn bệnh héo gầy.
Mai mốt trông vời sông cách trở,
Non nam núi bắc, một trời mây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cách biệt lâu rồii đã bốn năm
Gặp nhau thương bạn lại thương mình
Đất trời man mác ngùi ly biệt
Thân thế mơ màng hận nỗi nênh
Muôn dặm nhớ quê sầu Tử Mỹ
Một quan ôm bệnh ốm Hưu Văn
Trông vời mai sáng cầu sông cách
Nam bắc mây ngàn mịt mịt giăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đã bốn năm rồi không gặp mặt
Gặp nhau thương bác lại thương thân
Mịt mù thân thế rồi sao nhỉ
Man mác càn khôn tạm bợ phần
Muôn dặm mong về hồn Tử Mỹ
Một quan lắm bệnh rạc Hưu Văn
Sớm mai lại ngó cầu sông ấy
Một dải mây liền núi bắc nam


Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển (dịch), Bùi Hạnh Cẩn, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã bốn năm qua không gặp đây,
Thương mình giáp mặt bạn thân nầy.
Mịt mờ thân thế ngày nào dứt?
Trời đất mênh mông tạm lẻ bầy.
Muôn dặm trông quê, sầu Tử Mỹ
Một quan gầy héo, bệnh Hưu Văn.
Sớm hôm trông đợi cầu sông cách,
Núi bắc non nam, liền đám mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời