野花

野花生竹下,
竹深花亦繁。
花繁翻笑竹,
春至不能言。

 

Dã hoa

Dã hoa sinh trúc hạ,
Trúc thâm hoa diệc phồn.
Hoa phồn phiên tiếu trúc:
Xuân chí bất năng ngôn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Hoa quanh bụi trúc mọc ven,
Trúc dày hoa cũng đua chen rậm rì.
Hoa cười chê trúc lầm lì:
Cớ sao chẳng nói năng gì với xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hoa dại mọc dưới trúc
Trúc thẫm, hoa rậm xoè
Hoa nhiều cười nhạo trúc
Xuân đến chẳng biết khoe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bụi tre hoa dại mọc quanh,
Trúc dày hoa cũng đua tranh mọc nhiều.
Hoa cười chê trúc phì nhiêu:
Cớ sao chẳng nói vài điều với xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa dại mọc cạnh trúc
Trúc rậm hoa cũng dày
Hoa dày cười nhạo trúc
Xuân đến chẳng nói chi

11.00
Trả lời