154.40
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
Tạo ngày 12/11/2014 13:09 bởi tôn tiền tử
Phạm Cao Hoàng sinh năm 1949 tại Tuy Hoà, Phú Yên. Ông viết văn, làm thơ từ rất sớm, năm 1966 đã có bài thơ đầu tiên đăng báo. Từ đó cho đến năm 1975, Phạm Cao Hoàng nổi tiếng trên các tạp chí Bách Khoa, Vấn đề, Văn, Khởi hành, Thời tập, Ý thức… với những bài thơ về tình yêu. Sau sự kiện tháng 4/1975, ông ngừng viết và đến năm 1999 sang định cư tại Hoa Kỳ. Tại đây ông tham gia sinh hoạt với nhóm tạp chí "Thư quán bản thảo" và nhà xuất bản "Thư Ấn quán" của nhà văn Trần Hoài Thư đồng thời cộng tác với tạp chí "Tân văn" ở bang California.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Đời như một khúc nhạc buồn (thơ, NXB Đồng Dao, 1972)
- Tạ ơn những giọt sương (thơ, NXB Đồng Dao, 1974)
- Mây khói quê nhà (thơ, Thư Ấn quán, Hoa Kỳ, 2010)
- Mơ cùng tôi giấc mơ Đà Lạt (truyện và tạp bút, Thư Ấn quán, Hoa Kỳ, 2013)