14/05/2021 00:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt vong đệ lữ phần
別亡弟旅墳

Tác giả: Nguyễn Thông - 阮通

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2009 11:26

 

Nguyên tác

南事幾時定,
旅墳今更為。
一杯類芳草,
雙淚落斜暉。
諸侄憑誰託,
孤蹤與眾違。
閩江移棹處,
寒雨夜霏霏。

Phiên âm

Nam sự kỷ thì định,
Lữ phần kim cánh vi.
Nhất bôi loại phương thảo[1],
Song lệ lạc tà huy.
Chư điệt bằng thuỳ thác,
Cô tung dữ chúng vi.
Mân giang[2] di trạo xứ,
Hàn vũ dạ phi phi.

Dịch nghĩa

Việc trong Nam biết bao giờ xong?
Mồ chôn nơi đất khách nay lại càng thêm hiu quạnh
Rưới một chén rượu vào đám cỏ thơm trên mồ
Hai hàng nước mắt lã chã rơi dưới bóng chiều tà
Các cháu (con của em) biết gửi nhờ ai
Một mình lẻ loi ra đi khác với mọi người
Đêm nay từ chỗ sông Mân dời thuyền
Trời lạnh mưa lất phất suốt đêm

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Bao giờ yên giặc cõi Nam?
Mồ chôn đất khách biết làm sao đây!
Cỏ non rưới chén rượu cay
Mà hai hàng lệ tuôn đầy hoàng hôn.
Cút côi bầy cháu ai nom?
Lẻ loi, cất bước héo hon sao đành!
Sông Mân thuyền tách bến nhanh
Mưa đêm tầm tã rớt quanh lạnh lùng...
Lời chú của tác giả: Em tôi tên là Hải, chữ Quý Hoà, mất chôn ở thôn Trung, xã Mỹ Thạnh, huyện Vĩnh Bình (tỉnh Vĩnh Long). Ngày 19-5-1867 (Ðinh Mão) thành Vĩnh Long thất thủ, tôi nhận chỉ đổi ra Bình Thuận. Ngày 5 tháng 7 ra đi, làm bài thơ nầy từ biệt nấm mồ em.

[1] Rưới một chén rượu vào đám cỏ thơm trên mồ. Theo lễ nghi của Việt Nam thời xưa, khi cúng tế tổ tiên và quỷ thần người ta thường bưng chén rượu rưới xuống đất rồi úp chén lên, gọi là làm lễ thông thần để cảm thông giữa người sống và người chết.
[2] Sông ở Vĩnh Long tức rạch Mân Thít.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thông » Biệt vong đệ lữ phần