Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Tấn Hưng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 14 trang (136 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tâm không (Viên Chiếu thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Thân này vách đổ tường xiêu,
Buồn lo tất bật bao nhiêu cho cùng.
Tâm không ví hiểu là không,
Sắc không dời đổi mặc lòng sắc không.

Ảnh đại diện

Thị đệ tử (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Cỏ cây, thu héo xuân tươi
Cái thân bào ảnh có rồi lại không
Ngại gì suy thịnh hưng vong
Chẳng qua ngọn cỏ sương lồng sớm mai

Ảnh đại diện

Hoá Châu tác (Trương Hán Siêu): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Đế kinh thăm thẳm màu mây,
Hồn tàn vương vất đoạ đày điêu linh.
Ngỡ xương vùi cõi u minh,
Nào hay cây cỏ cũng tình tri âm.

Ảnh đại diện

Hoá Châu tác (Trương Hán Siêu): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Thăm thẳm màu mây phủ đế kinh,
Hồn tàn xơ xác khổ điêu linh.
Ngỡ, thôi nắm đất vùi xương bệnh!
Cây cỏ vì ta cũng chạnh tình.

Ảnh đại diện

Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn (Pháp Thuận thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Chòng chành vận nước khó kham
Làm sao giữ được trời Nam thanh bình!
Vô vi ngự tại cung đình
Hỏi còn chinh chiến lửa binh chốn nào?

Ảnh đại diện

Vãn thượng tướng quốc công Hưng Đạo đại vương (Phạm Ngũ Lão): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Cung Trường Lạc đổ hồi chuông,
Gió thu, khôn xiết bi thương ngậm ngùi...
Trường thành ngăn giặc đổ rồi!
Ôi! Còn đâu tấm gương soi cửu trùng!
Mịt mùng mây toả sầu giăng,
Mưa tuôn lệ máu ngập giòng sông trôi...
Ngưỡng trông, tâm huyết lời lời
Tình sâu cá nước bồi hồi nghĩa xưa

Ảnh đại diện

Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ba quân tướng sĩ hùng anh
Mấy thu ngọn giáo tung hoành non sông
Làm trai chưa thoả tang bồng
Thẹn thùng nghe kể chiến công Vũ hầu

Ảnh đại diện

Mộ xuân tức sự (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Thảnh thơi khép cửa phòng văn,
Tuyệt không khách tục ghé thăm cổng ngoài.
Cuốc kêu hầu cuối xuân rồi,
Đầy sân xoan nở dưới trời mưa thưa.

Ảnh đại diện

Ký hữu (II) (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Loạn ly thưa thớt bạn bè,
Bên trời thư tín nhạn về vắng tanh.
Tình quê, mưa suốt ba canh,
Thơ ngâm quán lạnh buồn tênh tiếng trùng.
Quản Ninh mãi khách Liêu Đông,
Xa xôi Lão Đỗ nặng lòng kinh hoa.
Hỏi nhau, bạn cũ quê nhà,
Nhắn giùm tớ vẫn phương xa cánh bồng.

Ảnh đại diện

Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Sách trời vạch rõ cõi non sông,
Là đất vua Nam giống Lạc Hồng.
Cớ sao lũ giặc bây xâm lấn,
Chỉ tổ tan tành chuốc bại vong.

Trang trong tổng số 14 trang (136 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối