Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Tấn Hưng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 14 trang (136 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngư nhàn (Không Lộ thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Xanh xanh vạn dặm nước trời,
Dâu, đay, mấy xóm chơi vơi khói lồng.
Ngủ say, kìa lão ngư ông,
Quá trưa tỉnh giấc, mịt mùng tuyết bay.

Ảnh đại diện

Ngôn hoài (Không Lộ thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ðược đất long xà chọn trú cư,
Thú quê nhàn nhã suốt ngày như...
Có khi leo tít đầu non quạnh,
Hét tiếng vang trời lạnh thái hư.

Ảnh đại diện

Yên Tử sơn am cư (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Am thiền lẫn với không trung,
Cổng ùn mây trắng trập trùng tầng cao.
Ðộng Rồng nắng quá cây sào,
Mà nơi Khe Hổ còn bao tuyết dày.
Vụng về không chước mưu hay,
Thân già nương chiếc gậy mây bước từ...
Lũ chim rừng trúc đó ư?
Thảy đều quen mặt nhà sư thanh nhàn.

Ảnh đại diện

Thạch thất (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Nửa gian nhà ngủ trong mây,
Tàn đông rét mướt, chẳng dày tấm chiên.
Kinh trước án, sư giường thiền,
Lửa tàn, tro lạnh, ngoài hiên nắng hồng.

Ảnh đại diện

Phiếm chu (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Lênh đênh thuyền gió xa mù
Non xanh, nước biếc màu thu chan hoà
Sáo đâu lọt khóm lau già?
Trăng rơi đáy sóng sương nhòa mặt sông

Ảnh đại diện

Ngọ thuỵ (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Tạnh mưa, núi lặng khe trong,
Mộng ru gió mát rừng phong êm đềm.
Hồng trần ngảnh lại mà xem,
Bừng con mắt dậy say nhìn chứa chan.

Ảnh đại diện

Nhân sự đề Cứu Lan tự (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ðức xoàng thẹn nối tổ đăng,
Khiến cho Hàn, Thập khó khăn trăm bề.
Cớ sao chốn cũ không về,
Núi non trùng điệp suối khe muôn giòng.

Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 4 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Cứ thu là cúc vàng bông,
Lòng ta gió mát trăng trong chan hoà.
Nực cười chẳng hiểu cho hoa,
Lại còn giắt tóc hi ha nẻo về...

Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 3 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Quên thân, quên thế, quên đời,
Giường êm gió mát ta ngồi thong dong.
Ðâu hay năm tận tháng cùng,
Non cao cúc nở biết trùng dương sang.

Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 2 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Ngàn hoa xuân, bạch chen hường
Ðương mùa, khoe thắm sắc hương dập dồn.
Khi phồn hoa thảy héo hon
Giậu đông, rốt lại chỉ còn cúc thu.

Trang trong tổng số 14 trang (136 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối