Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/07/2005 21:07 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 19/04/2008 06:48 bởi Vanachi
Phạm Ngũ Lão 范五老 (1255 - 1/11/1320) sinh tại làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là Ân Thi, Hưng Yên, mất năm Canh Thân (1320), thọ 65 tuổi. Khi Phạm Ngũ lão mất, Vua Trần Minh Tông vô cùng thương tiếc thương tiếc nên nghỉ chầu đến năm ngày. Đó là một ân điển đặc biệt mà đương thời, ngay cả quý tộc họ Trần cũng không mấy ai có được. Về việc Phạm Ngũ Lão được hưởng ân huệ đặc biệt này, sách Đại Việt sử ký toàn thư (bản kỷ, quyển 6, tờ 38 a-b) chép rằng: “Ngũ Lão xuất thân trong hàng quân ngũ nhưng rất thích đọc sách, sống phóng khoáng, có chí lớn thích ngâm thơ, xem qua có vẻ như không để ý đến việc võ bị nhưng quân do ông chỉ huy thực là đội quân trên dưới như cha con, hễ đánh là thắng”.

Ông là danh tướng giỏi của triều Trần, là chỗ dựa tin cậy của 3 triều vua nhà…

 

Tuyển tập chung