21/07/2024 20:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Nguyễn đại lang kỳ 3
別阮大郎其三

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:00

 

Nguyên tác

君歸我亦去,
各在亂離中。
生子交情在,
存忘苦節同。
柴門開夜月,
殘笠走秋風。
千里不相見,
浮雲迷太空。

Phiên âm

Quân quy ngã diệc khứ,
Các tại loạn ly trung.
Sinh tử giao tình tại,
Tồn vong khổ tiết đồng.
Sài môn khai dạ nguyệt,
Tàn lạp tẩu thu phong.
Thiên lý bất tương kiến,
Phù vân mê thái không[1].

Dịch nghĩa

Anh về thì tôi cũng đi,
Hai ta cùng sống trong buổi loạn lạc.
Sống hay chết, tình bạn vẫn nguyên,
Còn hay mất, tiết khí vẫn giống nhau.
Dưới ánh trăng, cửa tre để ngỏ,
Trong gió thu, anh đi đầu đội nón rách.
Nghìn dặm không trông thấy nhau,
Chỉ thấy mây trôi mờ mịt chân trời.

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Anh về tôi cũng trẩy,
Loạn lạc cùng trong vòng.
Sống thác tình xưa vẹn,
Mất còn nỗi khổ chung.
Cửa sài bóng nguyệt giọi,
Nón rách gió thu lồng,
Ngàn dặm xa nhau mãi,
Mây mờ muôn trượng không.
[1] Khoảng không rất lớn, tức trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Biệt Nguyễn đại lang kỳ 3