別鄭谷

朝陽齋前桃李樹,
手栽清蔭接比鄰。
明年此地看花發,
愁向東風憶故人。

 

Biệt Trịnh Cốc

Triêu dương trai tiền đào lý thụ,
Thủ tài thanh ấm tiếp tỉ lân.
Minh niên thử địa khán hoa phát,
Sầu hướng đông phong ức cố nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đào lý trước thư phòng nắng sớm
Bóng mát liền hàng xóm thân thương
Sang năm hoa sẽ nở bừng
Gió xuân riêng để bâng khuâng nhớ người

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên

Đào lý trước nhà đón nắng mai,
Ngả sang hàng xóm bóng lan dài.
Đất này năm mới xem hoa nở,
Thấy gió đông buồn lại nhớ ai.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Đào lý trước nhà hong nắng sớm,
Hướng sang hàng xóm toả bóng râm.
Đất này năm mới xem hoa nở,
Gió xuân buồn thổi, nhớ cố nhân.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thềm trước lý đào hửng nắng mai,
Bóng nghiêng hàng xóm lặng vươn dài.
Năm sang chốn ấy nhìn hoa nở,
Buồn hướng gió đông nhơ nhớ ai !?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đào lý trước phòng soi nắng ấm
Cành xanh che mát cả nhà bên
Năm sau chốn ấy xem hoa nở
Ngóng gió xuân về nhớ cố nhân

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng sớm trước nhà trồng đào mận
Cho bóng râm lan ấm láng giềng
Sang năm hoa nở ra xem
Chạnh buồn hướng ngọn gió xuân nhớ người.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Trước nhà đào lý nắng lên
Trải dài ấm mát láng giềng bóng râm
Ngắm hoa chốn ấy sang năm
Gió xuân gợi nhớ bạn thân chạnh buồn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước nhà đào lý nắng mai,
Ngả sang hàng xóm lan dài bóng cây.
Xem hoa năm mới đất này,
Gió đông thổi lại nhớ ai thấy buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời