贈蘇綰書記

知君書記本翩翩,
為許從戎赴朔邊。
紅粉樓中應計日,
燕支山下莫經年。

 

Tặng Tô Oản thư ký

Tri quân thư ký bản phiên phiên,
Vị hứa tòng nhung phó sóc biên.
Hồng phấn lâu trung ưng kế nhật,
Yên Chi sơn hạ mạc kinh niên.

 

Dịch nghĩa

Được biết ông làm thư ký vốn lanh lợi và tháo vát,
Nay theo quân đoàn lên biên giới phương bắc.
Vợ con ở nhà mong đợi ngày về,
Chắc ông lên núi Yên Chi chưa qua năm sau (sớm chiến thắng trở về).


Tô Oản thân thế không rõ, có lẽ là người quen của tác giả.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nghe anh chữ nghĩa đẹp thơ ca
Ải bắc theo quân lệnh chửa ra
Ngày tháng lầu hông nên tính buổi
Yên Chi núi ấy chớ sa đà


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Là thư ký khôn lanh tháo vát
Nay theo quân lên bắc lập công
Quê nhà gia quyến chờ mong
Núi Yên Chi chửa hết năm ông về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời