Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2008 04:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/06/2008 04:14

戲贈趙使君美人

紅粉青娥映楚雲,
桃花馬上石榴裙。
羅敷獨向東方去,
謾學他家作使君。

 

Hí tặng Triệu sứ quân mỹ nhân

Hồng phấn thanh nga ánh Sở vân,
Đào hoa mã thượng thạch lựu quần.
La phu độc hướng đông phương khứ,
Mạn học tha gia tác sứ quân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Người đẹp má hồng mây Sở rạng
Ngựa hoa đào mượt thạch lựu quần
La Phu đi lẻ về đông đấy
Hãy học nhà ai Triệu sứ quân


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mày biếc phấn hồng rạng Sở mây,
Đào Hoa ngựa cỡi, lựu quần đây.
La Phu riêng mỗi về đông mất,
Nhà nọ hổng ham học Sứ này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xanh hồng ánh dưới mây đất Sở
Thạch lựu quần ngựa cưỡi hoa đào
La Phu đông hướng đi vào
Nhà người học cách thế nào sứ quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Tô phấn mày xanh ánh Sở mây
Quần màu thạch lựu ngựa buông dây
La Phu thẳng hướng về đông miết
kiểu cách sứ quân người thế này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mày xanh má đỏ ánh mây Sở
Trên ngựa hoa đào váy lựu hoa
Hiền nữ La Phu đông hướng hỏi
Nhà người uổng học lấy quan cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời