14/04/2024 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hí tặng Triệu sứ quân mỹ nhân
戲贈趙使君美人

Tác giả: Đỗ Thẩm Ngôn - 杜審言

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 04:14

 

Nguyên tác

紅粉青娥映楚雲,
桃花馬上石榴裙。
羅敷獨向東方去,
謾學他家作使君。

Phiên âm

Hồng phấn thanh nga ánh Sở vân,
Đào hoa mã thượng thạch lựu quần[1].
La phu độc hướng đông phương khứ,
Mạn học tha gia tác sứ quân.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Người đẹp má hồng mây Sở rạng
Ngựa hoa đào mượt thạch lựu quần
La Phu đi lẻ về đông đấy
Hãy học nhà ai Triệu sứ quân
[1] Quần màu hoa lựu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Thẩm Ngôn » Hí tặng Triệu sứ quân mỹ nhân