Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2008 04:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/04/2018 10:31

和晉陵陸丞早春遊望

獨有宦遊人,
偏驚物候新。
雲霞出海曙,
梅柳渡江春。
淑氣催黃鳥,
晴光轉綠蘋。
忽聞歌古調,
歸思欲沾巾。

 

Hoạ Tấn Lăng Lục thừa “Tảo xuân du vọng”

Độc hữu hoạn du nhân,
Thiên kinh vật hậu tân.
Vân hà xuất hải thự,
Mai liễu độ giang xuân.
Thục khí thôi hoàng điểu,
Tình quang chuyển lục tần.
Hốt văn ca cổ điệu,
Quy tứ dục triêm cân.

 

Dịch nghĩa

Chỉ có những người làm quan
Mới sợ hãi nhìn cảnh vật khí hậu đều tươi mới
Bình minh trên biển mây rạng màu
Mùa xuân hoa mai và dương liễu phất phơ trên sông
Khí hậu ấm áp làm mấy con chim hoàng oanh (kêu ríu rít)
Ánh nắng rực rỡ ánh lên những cây rau tần màu xanh
Bỗng nghe có tiếng ca thời xưa
Nỗi nhớ nhà làm muốn khóc ướt đầy áo


Tấn Lăng là tên quận thời Đường, giờ là huyện Vũ Tiến, tỉnh Giang Tô. Lục thừa tướng tức Lục Nguyên Phương, quê ở Giang Tô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Hoạn du có một người
Ngại những đổi thay đời
Mây ráng ngoài khơi rạng
Liễu mai trước bến tươi
Khí hoà hoàng điểu hót
Nắng nhẹ lục tần phơi
Chợt vẳng bài ca cũ
Nhớ nhà giọt lệ rơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chỉ có quan đổi xa
Sợ cảnh trời mới hẳn.
Trên biển mây bày ra
Sông xuân mai liễu thắm.
Trời ấm chim vàng ca,
Cỏ tần xanh phơi nắng.
Chợt cổ ca nghe vẳng
Lệ đẳm, muốn về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Có một hoạn du nhân,
Lòng kinh vậy đổi vần.
Ráng mây nhô biển rạng,
Mai liễu vượt dòng xuân.
Khí ấm dục hoàng yến,
Nắng quang ánh lục tần.
Chợt nghe điệu hát cổ,
Nhà nhớ lệ dầm khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Hoạn du riêng có một người
Hãi hùng thấy vật thấy người đổi thay
Ráng mây ngoài bể sáng ngày
Bến xuân cành liễu chùm mai đậm đà
Chim vàng rộn đón khí hoà
Rau Tần phe phẩy cạnh bờ giữa trưa
Chợt nghe tiếng hát điệu xưa
Muốn về giọt lệ nhặt thưa thấm bào


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Văn Hiệu

Kẻ làm quan nhàn du
Sợ thời tiết đổi thay
Bể khơi ráng mây rạng
Bến sông mai liễu xanh
Nắng ấm Hoàng oanh hót
Trơì quang rau Tần xanh
Chợt nghe diệu hát cổ
Nhớ quê mắt nhạt nhoà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Làm quan xa, có một người,
Ngại ngùng cảnh vật, tiết trời đổi thay.
Sáng bừng mặt biển, ráng mây,
Mùa xuân, mai liễu thắm đầy bến sông.
Oanh ca, thời tiết ấm nồng,
Nắng khô chiếu đám tần trồng xanh xanh.
Chợt nghe đìệu cũ trong thanh,
Về quê, vừa nghĩ, thấm nhanh lệ trào...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoạn du chỉ có một người
Sợ xem cảnh vật đổi dời tang thương
Ráng mây ngoài biển rựng lên
Bờ sông mai liễu sắc xuân đậm đà
Hơi nồng giục tiếng chim ca
Nắng xuân phơi phới sắc pha lục tần
Điệu xưa chợt tiếng ai ngâm
Nhớ quê giọt lệ tuôn dầm ướt khăn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan xa nhà một mình dạo tới
Kinh ngạc vì cảnh đổi mới dần
Ráng hồng từ biển trào dâng
Bên sông mai liễu tưng bừng đón xuân
Tiết trời trong xui hoàng oanh hót
Nắng ấm làm xanh ngát rau tần
Hốt nghe nhạc cổ đâu gần
Nhớ nhà nước mắt ướt đầm khăn tay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Ngựa xe nức tiếng gần,
Hoa cỏ mát màu xuân.
Ráng trắng bên bờ bể,
Đào tơ rủ bến ngần.
Chim non nhờn cội liễu,
Nắng sáng lộn rau tần.
Hoạ vần lòng như giục,
Giọt sầu chửa thấm khăn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời