女耕田行

乳燕入巢筍成竹,
誰家二女種新榖。
無人無牛不及犁,
持刀斫地翻作泥。
自言家貧母年老,
長兄從軍未娶嫂。
去年災疫牛囤空,
截絹買刀都市中。
頭巾掩面畏人識,
以刀代牛誰與同?
姊妹相攜心正苦,
不見路人唯見土。
疏通畦垅防亂苗,
整頓溝塍待時雨。
日正南岡下餉歸,
可憐朝雉擾驚飛。
東鄰西舍花發盡,
共惜餘芳淚滿衣。

 

Nữ canh điền hành

Nhũ yên nhập sào duẩn thành trúc,
Thuỳ gia nhị nữ chủng tân cốc.
Vô nhân vô ngưu bất cập lê,
Trì đao chước địa phiên tác nê.
Tự ngôn "Gia bần mẫu niên lão,
Trưởng huynh tòng quân vị thủ tẩu.
Khứ niên tai dịch ngưu đốn không,
Tiệt quyên mãi đao đô thị trung.
Đầu cân yểm diện uỷ nhân thức,
Dĩ đao đại ngưu thuỳ dữ đồng?"
Tỷ muội tương huề tâm chính khổ,
Bất kiến lộ nhân duy kiến thổ.
Sơ thông huề lũng phòng loạn miêu,
Chỉnh đốn câu thăng đãi thời vũ.
Nhật chính nam cương hạ hướng quy,
Khả liên triều trĩ nhiễu kinh phi.
Đông lân tây xá hoa phát tận,
Cộng tích dư phương lệ mãn y.

 

Dịch nghĩa

Chim yến nhỏ bay vào tổ, măng non đã thành tre.
Nhà ai có hai cô gái lên đồng làm ruộng rất sớm.
Nhà không có người, không có trâu bò, lại chưa từng biết chuyện cày bừa,
Nên dùng dao mà xắn và xới đất lên.
Thưa rằng: "nhà nghèo và mẹ thì đã già,
Anh trai thì đi lính, và chị thì cũng chưa có.
Năm ngoái có tai dịch nên trâu bò chết hết,
Phải ra ngoài đô thị mà cắt lụa (để bán) mua dao (đao).
Cúi đầu che mặt vì sợ bị người ta thấy;
Dùng dao thay trâu bò, hỏi ai mà như vậy!"
Cả hai chị em trong lòng thật khổ sở,
Cứ cúi mặt mà làm nào dám ngẩng đầu nhìn kẻ qua đường.
Sửa sang luống rau thửa ruộng để phòng đám cỏ dại;
Chỉnh đốn các lạch nước con để cho mưa đúng thời vụ.
Mãi đến giữa trưa (giờ ngọ) mới nghĩ tay để ăn cơm rồi về.
Những con chim trĩ tìm bạn đáng thương bị kinh động bay mất,
Hàng xóm đông tây hoa cũng nở hết rồi,
Chỉ thương cho những đoá hoa còn sót lại... mà ngấn lệ đầm đìa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Sơn @hoasontrang.us

Trông như tổ én xum vầy,
Như măng non đã tròn đầy trúc tre.
Nhà ai đôi gái chân quê,
Sớm hôm thức xuống ruộng đê cuốc cào.
Không trâu người giúp, biết sao?
Phải dùng dao xắn bới đào đất lên.
Thưa rằng: "Mẹ lão, gia hèn,
Chị thời chưa có, anh bên chiến trường.
Dịch qua, bò chết khắp chuồng,
Mua dao, cắt lụa bán luôn chợ ngoài.
Cuối che mặt sợ người hay,
Mà cười sao lấy dao thay trâu bò!"
Dùng dao sao quá cực cơ
Cuối đầu chẳng ngó kẻ dò người qua.
San gò phòng đám cỏ ma,
Còn lo đê rạch đón mưa kíp mùa.
Giữa trưa cơm nước về nhà,
Đám gà lôi sợ bay xa khuất trời.
Xóm giềng hoa nở hết rồi,
Còn đây hai đoá sương rơi đầm đìa...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Én xây tổ, măng non thành trúc
Con gái ai lưng gục trên đồng
Trâu, bò, người, của, nhà không
Dùng dao, tay trắng dốc công xới cào.
Thưa rằng "mẹ yếu, nhà nghèo
Trưởng huynh đi lính, có nào chị dâu.
Dịch năm trước bò trâu chết rụi
Bán chợ xa cắt lụa mua dao
Sợ người biết, chẳng ngẩng cao
Có ai cày ruộng dùng dao thay bò?"
Cả em chị cùng lo khổ sở
Cúi lưng làm bên lộ người qua
Lấp đồng trũng, nhổ cỏ ma
Sửa sang đê đập chờ mưa gieo mùa.
Làm hết sức giữa trưa mới nghỉ
Đáng thương bầy chim trỉ sợ bay
Nhìn hoa đầy xóm đông tây
Tủi thân khóc phận lệ đầy áo ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Măng đã thành tre, chim biết tổ,
Gái ai lên ruộng trời chưa tỏ.
Không trâu, không tráng, dốt nông tang,
Tay dao xới đất lật thành hàng.
Rằng: "Mẹ già nua, nhà khốn khó
Anh cả tòng quân, vợ chưa có
Năm qua trâu dịch chết trống chuồng
Bán lụa mua dao giữa chợ phường
Trùm đầu che mặt ngại người biết
Dao thay trâu cày mấy ai dường ?"
Chị em dốc lòng, khổ muốn chết,
Mặc khách qua đường, mải xén đất.
Phân khoảnh, san gò chống cỏ lan,
Be bờ, khơi rãnh chờ mưa tới.
Mặt trời đứng bóng nghỉ ra về,
Làm hãi lũ gà lứa cặp kê.
Hoa mé đông tây đều nở rộ,
Thương hoa sót lại lệ dầm dề!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Măng thành tre, én non về tổ
Con nhà ai hơ hớ làm đồng
Trâu chẳng có, cày cũng không
Dùng dao xới đất những mong thành bùn
Tự cho biết: “Nhà bần, mẹ goá
Anh lính xa chưa có chị dâu
Dịch về chết hết bò trâu
Phải đem lụa bán, mua dao về làm
Khăn che đầu sợ người làng biết
Dao thay trâu thú thiệt là ngông“
Chị em nén khổ trong lòng
Cúi gầm nhìn đất chứ không nhìn người
Xới đất tơi, đắp bờ, nhặt cỏ
Khai đường mương chờ có mưa dầm
Giữa trưa mới nghỉ ăn cơm
Tội cho lũ trĩ gặp cơn kinh hoàng
Gái như hoa, tây đông đã nở
Tủi nhan tàn, than thở lệ rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Yến vào tổ, trúc măng non,
Nhà ai có gái làm đồng sớm mai.
Trâu người không có, không cày,
Nên dùng dao xắn xới bày đất lên.
“Nhà nghèo mẹ đã già nên,
Anh trai đi lính, chị em chưa người.
Trâu bò tai dịch chết tươi,
Phải đem lụa bán dao thời mua đây
Cúi đầu che mặt sợ rầy:
Dùng dao thay sức trâu cày, ai hay!”
Cả hai em chị khổ thay!
Cúi gầm nào dám ngẩng quay nhìn người.
Sửa rau phòng cỏ ruộng rồi;
Khai mương lạch nước đúng thời vụ mưa.
Ăn cơm mới nghỉ giữa trưa,
Trĩ kia kinh động mới vừa bay ngay,
Nở hoa hàng xóm đông tây,
Chỉ thương hoa sót lệ đầy ướt thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời