Dưới đây là các bài dịch của Phạm Khắc Khoan. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mộng đắc thái liên kỳ 4 (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Hoa sen ai cũng ưa,
Cuống sen nào ai thích.
Trong cuống có tơ mành,
Vấn vương không thể đứt.

Ảnh đại diện

Mộng đắc thái liên kỳ 2 (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Hồ Tây hái, hái sen,
Hoa, gương đều bỏ thuyền.
Hoa tặng người mình sợ,
Gương tặng người mình quen.

Ảnh đại diện

Ngẫu hứng kỳ 4 (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Quê nhà hạn hán hại hoa màu,
Mười đứa con thơ xanh tựa rau.
Gỏi vược, canh thuần nếu tha thiết,
Muốn về chẳng đợi gió thu đâu!

Ảnh đại diện

Ngẫu hứng kỳ 3 (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Rợp thềm, dãy chuối biếc phơi màu,
Nửa chái lều con, khói bụi ngầu.
Tiếc nỗi cỏ xuân vừa giãy hết,
Gió xuân mai mốt biết về đâu?

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 12 (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Thuyền lan, chèo quế dạo đua nhau,
Lại lại qua qua biết chán đâu.
Thuyền vẽ năm ba, ghi nhớ lấy,
Kia người áo vải nhất phong lưu.

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 10 (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Ống điếu tre hoa dài thước hai,
Vũ Tiền thoang thoảng hương trà bay.
Người đâu qua lại không chào hỏi,
Ngồi dựa song thuyền chắc giận ai.

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 09 (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Thành Bắc đầy non lựu đỏ hồng,
Thành Nam trước gió liễu bay tung.
Tơ rơi, hoa rụng không ai đoái,
Một tối xuôi dòng đến Quảng Đông.

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 08 (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Núi Kê Lung ở giữa dòng sông,
Muôn khoảnh yên ba ngó mịt mùng.
Hẹn với chủ nhà thuyền để sẵn,
Lên Thiên Phi các thắp hương cùng.

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 05 (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Lê Thước

Chèo rượt như bay nổi sóng hoa,
Thuyền rồng xem đoạn, chiều về nhà.
Gặp người lạ mặt không hề lánh,
Hé lộ răng bầu, cười chúng ta.

Ảnh đại diện

Ngẫu hứng (Nguyễn Du): Bản dịch của Phạm Khắc Khoan, Ngô Ngọc Can

Tín Dương buồn vọng tiếng kèn xa,
Thu tới Hà Nam khắp mọi nhà.
Ngoảnh lại quê hương muôn dặm thẳm,
Trời Nam mây trắng, trắng bao la.

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối