Dưới đây là các bài dịch của Hạo Vũ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bình lỗ tướng quân thê (Lý Bạch): Bản dịch của Hạo Vũ

Vợ tướng quân bình lỗ
Làm dâu hai mươi năm
Nay chàng có kẻ khác
Thiếp còn yêu mãi chăng
Ra đi gỡ màn xuống
Ngâm bài thơ trên đường
Người xưa đâu nhổ giếng
Nghĩa tình xin vấn vương

Ảnh đại diện

Biệt Đông Lâm tự tăng (Lý Bạch): Bản dịch của Hạo Vũ

Đông lâm tiễn khách xa
Vượn trắng gọi trăng ngà
Lô sơn kia ở lại
Khe cọp lại thấy phiền

Ảnh đại diện

Biệt nội phó trưng kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Hạo Vũ

Ra cửa vợ con giữ lưng áo
Tây chinh đằng đẵng biết về khi nao
Khi về chẳng bội ấn hoàng kim
Xin đừng học vợ tô lần làm cao

Ảnh đại diện

Bạch vi thì mộ huyện tiểu lại nhập lệnh ngoạ nội, thường khu ngưu kinh đường hạ lệnh thê nộ tương gia cật trách, Bạch cức dĩ thi tạ vân (Lý Bạch): Bản dịch của Hạo Vũ

Mặt ngọc tựa lan can
Ló đầu cất giọng cao
Đâu phải nàng chức nữ
Cớ chi hỏi ngưu lang

Ảnh đại diện

Bạch lộ tư (Lý Bạch): Bản dịch của Hạo Vũ

Cò trắng đáp sông thu
Bay mình như sương rụng
Dáng điệu an nhàn thế
Một mình bên rìa cù

Ảnh đại diện

Bả tửu vấn nguyệt (Lý Bạch): Bản dịch của Hạo Vũ

Trời xanh trăng sáng tự bao lâu
Ngừng chén ngước lên hỏi trăng sầu
Có ai với được vầng trăng sáng
Mà sao trăng vẫn cứ theo sau
Ánh sáng như gương vút cửa non
Khói biếc tan đi, vằng vặc sáng
Trăng từ biển tới dọi canh thâu
Nào biết sớm mai trăng đi mất
Thỏ trắng giã thốc mãi thu xuân
Thường Nga lẻ bóng ai bầu bạn
Chẳng biết đâu rồi bóng trăng xưa
Vẫn mảnh trăng đó soi người cũ
Người xưa như nước chảy về đâu
Chắc đang cùng ngắm vầng trăng sáng
Chỉ mong trong lúc ca say rượu
Chén vàng mãi dọi ánh trăng sâu.

Ảnh đại diện

Ba nữ từ (Lý Bạch): Bản dịch của Hạo Vũ

Sông Ba như tên bắn
Thuyền Ba lướt như bay
Mười Tháng ba ngày dặm
Bao giờ chàng về đây

Ảnh đại diện

Bá Lăng hành tống biệt (Lý Bạch): Bản dịch của Hạo Vũ

Tiễn quân đình bá lăng
Sông Bá nước mênh mông
Trên nhành cổ thụ hoa không thấy
Dưới đất cỏ xuân lại thương tâm
Hỏi người đất tần đường ngã rẽ
Đường xưa Vương Xán đã về nam
Nhìn đường vời vợi tới tây kinh
Trời xuống mây chiều kín hoàng cung
Chiều tà chia tay buồn đứt ruột
Ai hát Ly ca dạ đau thầm

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch): Bản dịch của Hạo Vũ

Tiễn bạn đi từ Hoàng Hạc Lâu
Tháng ba hoa khói xuống Dương Châu
Buồm đơn khuất bóng trời xanh thẳm
Chỉ thấy Trường giang vẫn chảy mau

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]