Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: tòng quân (65) nhạc phủ (243)

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 14:25, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:56

前出塞其三

磨刀鳴咽水,
水赤刃傷手。
欲輕腸斷聲,
心緒亂已久。
丈夫誓許國,
憤惋復何有!
功名圖麒麟,
戰骨當速朽。

 

Tiền xuất tái kỳ 3

Ma đao minh yết thuỷ,
Thuỷ xích nhận thương thủ.
Dục khinh trường đoạn thanh,
Tâm tự loạn dĩ cửu.
Trượng phu thệ hứa quốc,
Phẫn uyển phục hà hữu!
Công danh đồ kỳ lân,
Chiến cốt đương tốc hủ.

 

Dịch nghĩa

Mài gươm dưới dòng nước róc rách,
Mũi dao nhọn làm đứt tay khiến nước có màu đỏ.
Muốn coi nhẹ tiếng đau lòng đó,
Nhưng lòng mình rối loạn đã lâu rồi.
Làm thân trai thề là đem thân cứu nước,
Nếu oán giận thì còn ra cái gì nữa.
Công danh được nêu trên đài kỳ lân,
Thì có ngại gì xương chết trận mau tàn rữa?


(Năm 752)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mài dao dòng nước khóc,
Nước đỏ tay bị đứt.
Tiếng đứt ruột, coi thường,
Đã lâu ngày rối ruột.
Vì nước thề thân trai,
Oán hờn sao có được?
Công danh mong tạc bia,
Xương trận đành chóng mục.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nước miết dao reo thảm,
Đứt tay, nước đỏ ngầu.
Tưởng lờ tiếng đứt ruột,
Tâm loạn đã từ lâu.
Báo quốc, trai mong trả,
Cớ sao lại hận sầu.
Gác lân công chép lại,
Xương lính rã tan mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mài dao, nước chẩy nghẹn ngào,
Dao đâm tay đứt, máu đào tuôn trôi.
Xem thường tiếng đứt ruột thôi,
Nào hay tâm đã rối bời từ lâu.
Trượng phu vì nước thề sâu,
Giận hờn sao lại dễ hầu có sao?
Kỳ Lân, công đợi ghi vào,
Xương người chiến sĩ mục nào có hay!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mài dao dưới dòng sông,
Đứt tay, máu loang lổ.
Coi thường cảnh đớn đau,
Nhưng lòng sầu vẫn có.
Cứu nước ấy thân trai,
Oán than, hết ý nghĩa.
Đài lân có ghi công,
Há ngại thân nát rữa.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mài gươm dưới dòng khe róc rách
Nước đỏ vì gươm sắc đứt tay
Chịu đau kêu khẽ tiếng này
Nhưng lòng thì đã bấy rày rối ren
Làm trai thề thân đền nợ nước
Nếu phàn nàn thì được cái gì
Có công trên gác sẽ ghi
Xương người liệt sĩ quản chi mau tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới dòng róc rách nước mài gươm,
Dao nhọn đứt tay nước đỏ lườm.
Coi nhẹ tiếng đau lòng muốn đó,
Nhưng lòng rối loạn mình lâu hơn.
Thân trai thề giúp cho dân nước,
Công trạng kỳ lân đài khắc gương.
Oán giận còn ra điều khó nghĩ,
Ngại gì chết trận mau tàn xương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời