Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Lưu Hy Di (4 bài)
- Tiết Tắc (1 bài)
- Tô Vị Đạo (2 bài)
- Thôi Dung (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (3 bài)
- Trương Việt Linh (2 bài)
- Trần Trọng San (2 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (2 bài)
- Đinh Tú Anh (1 bài)
Tạo ngày 19/02/2006 07:07 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 07:40 bởi Vanachi
Dương Quýnh 楊炯 (650-692) sống vào khoảng đời vua Đường Cao Tông 唐高宗, người huyện Hoa Âm 華陰, một trong Sơ Đường tứ kiệt. Trong Toàn Đường thi 全唐詩 có chép 33 bài của ông.

 

Tuyển tập chung