15.00
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
4 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Dương Quýnh (3 bài)
- Tiết Tắc (1 bài)
- Thôi Dung (4 bài)
- Tô Vị Đạo (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (3 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (1 bài)
- Bùi Hạnh Cẩn (1 bài)
Tạo ngày 03/07/2005 00:16 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 23/02/2009 07:12 bởi hongha83
Lưu Hy Di 劉希夷 (651-679), tự Diên Chi 延芝, người Nhữ Châu 汝州 (nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Đỗ tiến sĩ năm Thượng Nguyên II (675) đời Đường Cao Tông (Lý Trị). Không rõ hành trạng. Ông có dáng dấp thanh tuấn, thích nói khôi hài, giỏi đàn tỳ bà, tính tình phóng túng. Thơ ông có lời bi ai, cổ kính, nhưng không mấy người biết. Về sau, Tôn Dục soạn tập "Chinh thanh", trích dẫn nhiều thơ ông, người ta mới thưởng thức, khen ngợi. Tác phẩm có "Văn tập" (10 quyển); "Thi tập" (4 quyển). Ông cũng thường làm những bài ca hành trường thiên, đặc biệt là thơ khuê tình ai oán, trong đó nổi tiếng nhất là bài "Bạch đầu ông vinh", cậu ông là Tống Chi Vấn rất thích.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996