Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Dương Quýnh (3 bài)
- Tô Vị Đạo (2 bài)
- Lưu Hy Di (4 bài)
- Tư Mã Thừa Trinh (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/07/2006 09:13 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 14/04/2018 11:06 bởi Vanachi
Tiết Tắc 薛稷 (649-713) tự Tự Thông 嗣通, người Phần Âm 汾陰, Bồ Châu 蒲州 (nay là Vạn Vinh, Sơn Tây, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ dưới triều Võ Tắc Thiên, làm quan đến Thái tử thiếu bảo, được người đời gọi là Tiết thiếu bảo. Vì phò tá Thái Bình công chúa nên sau Tiên Thiên chính biến thất bại, ông bị ép chết trong ngục ở huyện Vạn Niên. Thơ còn lại 40 bài.