Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Hy Di (4 bài)
- Lưu U Cầu (1 bài)
- Vương Bột (25 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)
- Dương Quýnh (3 bài)
Tạo ngày 17/10/2021 17:12 bởi tôn tiền tử
Thôi Dung 崔融 (653-706) tự An Thành 安成, người Toàn Tiết 全節, Tề Châu 齊州 (nay là khu Chương Khâu 章丘區, thành phố Tế Nam 濟南市, tỉnh Sơn Đông), là đại thần, văn học gia thời Sơ Đường, đỗ tiến sĩ, bổ nhiệm làm Cung môn thừa 宮門丞, học sĩ Sùng văn quán 崇文館學士. Khi Lý Hiển 李顯 (tức Đường Trung Tông sau này) được phong thái tử, Thôi Dung được chọn làm Thái tử thị độc 太子侍讀 kiêm coi về văn sách biểu tấu của Đông cung. Xuất cung, ông nhậm Tư công tham quân Nguỵ Châu 魏州司功參軍. Năm Thánh Lịch đầu (698), Võ Tắc Thiên du Tung Sơn, lập đàn tế trời, Thôi Dung soạn Khải Mẫu miếu bi 啓母廟碑 và Triều cận bi 朝覲碑 ca tụng công đức của Võ đế nên được gọi về làm Trước tác lang 著作郎 kiêm Hữu sử nội cung phụng 右史內供奉, rồi Phụng các xá nhân 鳳閣舍人. Năm Cửu Thị đầu (700), vì mất lòng Trương Xương Tông 張昌宗, nam sủng của Võ…