Liễu dương tiễn khách chốn này
Xanh xanh đường dẫn về tây nhập Tần
Hái dâu, những gái thanh tân
Bên lầu cảm trước sắc xuân tươi hồng
Bá Lăng sông nước mênh mông
Mùa xuân mỗi bước thơm nồng cây xanh
Má đào sáng dưới châu xinh
Môi hồng răng ngọc trắng tinh mỹ miều
Quay đầu nhìn lại Vị kiều
Ngày xuân tàn dưới bóng chiều nhẩn nha
Tơ xanh còn rũ la đà
Áo ai vàng lụa thướt tha gió đùa
Cầm lồng lòng bỗng xót chua
Luyến lưu xuân sắc như vừa trôi qua
Ngắm hoa tình ý thiết tha
Tựa cây yểu điệu bên hoa gợn buồn
Chiều đi tâm ý mung lung
Sứ quân lửng thửng bên bờ đường nam
Gặp nhau giây phút hoang mang
Về nhà mộng vấn vương tràn lầu xanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.