昔昔鹽-采桑秦氏女

南陌采桑出,
誰知妾姓秦。
獨憐傾國貌,
不負早鶯春。
珠履蕩花濕,
龍鉤折桂新。
使君那駐馬,
自有侍中人。

 

Tích tích diêm - Thái tang Tần thị nữ

Nam mạch thái tang xuất,
Thuỳ tri thiếp tính Tần.
Độc liên khuynh quốc mạo,
Bất phụ tảo oanh xuân.
Châu lý đãng hoa thấp,
Long câu chiết quế tân.
Sứ quân na trú mã,
Tự hữu thị trung nhân.


Bài này dựa theo Mạch thượng tang trong nhạc phủ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hái dâu xuất phát đường nam
Nào ai biết được thiếp mang họ Tần
Thương cho sắc đẹp nghiêng thành
Phải cùng oanh sớm đón xuân, tủi thầm
Đạp hoa gót ngọc ướt dầm
Câu liêm hái nguyệt quế cành sâm si
Sứ quân dừng ngựa làm chi
Kẻ hầu người hạ thiếu gì mà ham.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường phía nam hái dâu cất bước
Đâu có ai biết thiếp họ Tần
Tự thương nhan sắc khuynh thành
Lòng không phụ với chim oanh xuân về
Dưới giày ngọc đạp lê hoa ướt
Câu liêm rồng bẻ được quế cành
Sứ quân dừng ngựa sao đành
Kẻ hầu người hạ bao quanh có rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời