13.00
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
20 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (332 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (160 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (20 bài)
- Lương Trọng Nhàn (18 bài)
- Trương Việt Linh (13 bài)
- Nguyễn Hà (3 bài)
- Bùi Hạnh Cẩn (3 bài)
Tạo ngày 19/05/2006 17:29 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 17:27 bởi Vanachi
Thôi Quốc Phụ 崔國輔, người Ngô Quận 吳郡, sống khoảng năm Khai Nguyên đời Đường.