34.33
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
20 bài thơ
Tạo ngày 19/05/2006 17:29 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 17:27 bởi Vanachi
Thôi Quốc Phụ 崔國輔, người Ngô Quận 吳郡, sống khoảng năm Khai Nguyên đời Đường.