Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 17:40

魏宮詞

朝日照紅妝,
擬上銅雀台。
畫眉猶未了,
魏帝使人催。

 

Nguỵ cung từ

Triêu nhật chiếu hồng trang,
Nghĩ thượng Đồng Tước đài.
Hoạ my do vị liễu,
Nguỵ đế sử nhân thôi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng sớm mai soi hồng trang điểm
Đồng Tước đài nêu kiểu cho noi
Mày ngài còn vẽ chưa rồi
Nóng lòng Nguỵ đế sai thôi thúc hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Náng sớm chiếu phấn hồng
như trên đài Đồng Tước.
Mày ngài vẻ chưa xong
người Nguỵ vương thúc giục.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng sớm chiếu soi phấn hồng,
Như cách người xưa trên Đồng Tước đài.
Do vẽ chưa xong mày ngài
Nóng lòng Nguỵ đế giục hoài mỹ nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng sớm mai soi chiếu phấn hồng,
Như trên Đồng Tước đài xưa trông.
Mày ngài do vẽ chưa xong sớm,
Nguỵ đế giục hoài vì nóng lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nắng sớm soi hồng phấn
Định lên Đồng Tước đài
Nét mày chưa vẽ kịp
Nguỵ Đế giục hầu ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời