Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 07:56

古意

淨掃黃金階,
飛霜皎如雪。
下簾彈箜篌,
不忍見秋月。

 

Cổ ý

Tịnh tảo Hoàng Kim giai,
Phi sương hạo như tuyết.
Hạ liêm đàn không hầu,
Bất nhẫn kiến thu nguyệt.

 

Dịch nghĩa

Quét sạch thềm Hoàng Kim
Sương bay trắng như tuyết
Buông rèm (ngồi) gảy đàn không hầu
Không nỡ trông trăng thu

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Quét sạch Hoàng Kim điện
Sương như tuyết mịt mù
Buông rèm đàn nắn khúc
Chẳng nỡ ngắm trăng thu


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hoàng Kim quét sạch thềm,
Sương tỏa bay như tuyết.
Rèm thả, đàn không hầu,
Trăng thu không nỡ liếc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quét sạch thềm Hoàng Kim
Sương trắng bay như tuyết.
Ngồi gãy đàn buông rèm
Không nỡ trông chị nguyệt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thềm Hoàng Kim quét xong rồi,
Sương sa chẳng khác tuyết rơi trắng ngần.
Buông rèm, đàn nắn nót ngân,
Ngại ngùng chẳng nỡ ngắm vầng trăng thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quét sạch sẽ thềm vàng
Sương bay trắng như tuyết
Hạ rèm đàn “Không Hầu”
Không dám xem thu nguyệt

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Điện vàng vừa mới quét xong
Màn sương đượm tuyết mông lung khắp trời
Buông rèm đàn lại so dây
Lòng không ngắm mảnh trăng thu, thêm buồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Quét sạch dưới thềm vàng
Sương bay trắng như tuyết
Bỏ mành gảy không hầu
Chẳng buồn trông bóng nguyệt


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng Kim quét sạch thềm hoa,
Phủ trắng như tuyết sương là đà bay.
Đàn không hầu lại so dây,
Trăng thu không nỡ trông đây ngẫm buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoàng Kim quét sạch thềm hoa rồi,
Sương trắng bay như rơi tuyết phơi.
Đàn gảy không hầu buông rèm đánh,
Trăng thu không nỡ trông xa vời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời