九日

江邊楓落菊花黃,
少長登高一望鄉。
九日陶家雖載酒,
三年楚客已沾裳。

 

Cửu nhật

Giang biên phong lạc cúc hoa hoàng,
Thiếu trưởng đăng cao nhất vọng hương.
Cửu nhật Đào gia tuy tái tửu,
Tam niên Sở khách dĩ triêm thường.

 

Dịch nghĩa

Lá phong đang rụng bên bờ sông, hoa cúc đã vàng,
Già trẻ đều lên cao vọng về quê nhà ở xa.
Tuy đã có người cho rượu uống trong tiết trùng dương,
Nhưng lưu lạc đất Sở đã ba năm, lệ rơi ướt áo.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Bên sông phong rụng cúc hoa vàng
Già trẻ lên cao ngóng xóm làng
Mồng chín ông Đào dù chở rượu
Ba năm khách Sở lệ đằm sam


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa cúc vàng, lá phong đang rụng
Già trẻ lên cao vọng quê nhà
Trùng dương rượu cũng qua loa
Ba năm đất Sở lệ nhoà ướt khăn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Phong rụng bên sông cúc nở vàng
Trẻ già lên núi ngóng quê hương
Trùng dương đã sẵn người cho rượu
Đất Sở ba năm lệ chạnh buồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ sông phong rụng, cúc vàng hoa,
Già trẻ lên cao quê vọng xa.
Mồng chín Đào Tiềm cho chở rượu,
Ba năm đất Sở, lệ rơi nhoà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ sông phong rụng, cúc vàng
Trẻ già lên núi vọng sang quê nhà.
Mồng chín Đào chở rượu ra,
Ly hương đất Sở đã ba năm dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời