04/10/2022 11:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật
九日

Tác giả: Thôi Quốc Phụ - 崔國輔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 31/12/2008 22:19

 

Nguyên tác

江邊楓落菊花黃,
少長登高一望鄉。
九日陶家雖載酒,
三年楚客已沾裳。

Phiên âm

Giang biên phong lạc cúc hoa hoàng,
Thiếu trưởng đăng cao nhất vọng hương.
Cửu nhật Đào gia[1] tuy tái tửu,
Tam niên Sở khách dĩ triêm thường.

Dịch nghĩa

Lá phong đang rụng bên bờ sông, hoa cúc đã vàng,
Già trẻ đều lên cao vọng về quê nhà ở xa.
Tuy đã có người cho rượu uống trong tiết trùng dương,
Nhưng lưu lạc đất Sở đã ba năm, lệ rơi ướt áo.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Bên sông phong rụng cúc hoa vàng
Già trẻ lên cao ngóng xóm làng
Mồng chín ông Đào dù chở rượu
Ba năm khách Sở lệ đằm sam
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Tức Đào Tiềm, người đời Tấn, nhà nghèo, thường được cho rượu để uống trong tiết trùng dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Quốc Phụ » Cửu nhật