Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bành Trạch huyện

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trần Thuấn Du
1 trả lời, 1259 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 19/07/2014 07:15

Cửu nhật

Trung Quốc » Thịnh Đường » Thôi Quốc Phụ
5 trả lời, 1847 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/12/2008 22:19

Cửu nhật

Trung Quốc » Sơ Đường » Vương Bột
6 trả lời, 3095 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/07/2014 12:44

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07

Việt Nam » Nguyễn » Cao Bá Quát » Thơ chữ Hán
3 trả lời, 1676 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/05/2014 06:52

Hiệu Đào Bành Trạch

Trung Quốc » Trung Đường » Vi Ứng Vật
8 trả lời, 2769 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/02/2009 04:01

Luận thi kỳ 04

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Nguyên Hiếu Vấn
1 trả lời, 1413 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/12/2007 17:31

Phục sầu kỳ 11

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
4 trả lời, 2173 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/10/2005 12:00

Quá Bành Trạch phỏng Đào Tiềm cựu cư

Việt Nam » Trần » Mạc Đĩnh Chi
3 trả lời, 3271 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/08/2008 07:44

Sở thành Tĩnh Tiết từ

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Hồng Tư Quỳ
1 trả lời, 242 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 14/12/2020 08:23

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Đào Tiềm