Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Tuấn Dân (3 bài)
- Vương Nhược Hư (1 bài)
- Hoàn Nhan Thọ (1 bài)
- Triệu Nhữ Toại (1 bài)
- Tào Bân (3 bài)
Tạo ngày 14/12/2020 08:18 bởi tôn tiền tử
Hồng Tư Quỳ 洪咨夔 (1176-1236) tự Thuấn Du 舜俞, hiệu Bình Trai 平齋, người Ô Tiềm 於潛, Lâm An 臨安 (nay thuộc Hàng Châu, Chiết Giang), đỗ tiến sĩ năm 1202, nhậm chức Thông phán Thành Đô, Hình bộ thượng thư, Hàn lâm học sĩ. Trước tác có Bình Trai tập 平齋集.