Ngọn gió từ đông đến,
Rào rào lay lá khô.
Mỹ nhân tựa song cửa,
Biệt ly tự sớm nào.
Xưa làm cây liền cành,
Còn nay đoạn trường thảo.
Gà gáy sáng canh năm,
Chưa già tóc bạc ráo.

tửu tận tình do tại