復愁其十一

每恨陶彭澤,
無錢對菊花。
如今九日至,
自覺酒須賒。

 

Phục sầu kỳ 11

Mỗi hận Đào Bành Trạch,
Vô tiền đối cúc hoa.
Như kim cửu nhật chí,
Tự giác tửu tu xa.

 

Dịch nghĩa

Những giận ông Đào Bành Trạch,
Mình không có tiền mà vẫn phải nhìn hoa cúc.
Như hôm nay đây ngày chín tháng chín tới rồi,
Tự biết rằng nên phải làm sao cho có rượu mới được.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Hận thay Đào Bành Trạch,
Không tiền ngắm cúc hoa.
Như nay mồng chín đến,
Rượu chịu cũng muốn mua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Riêng hận Đào Bành Trạch,
Ngắm hoa cúc rỗng tiền.
Như nay mùng chín đến,
Rượu chịu lại mua liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cứ tức ông Đào Tiềm,
Ngắm cúc mà không tiền.
Hôm nay ngày trùng cửu,
Mua rượu thế mới nên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghĩ những giận ông Đào Bành Trạch
Khi không tiền đối mặt cúc hoa
Hôm nay ngày chín đã qua
Biết rằng rượu nợ cũng mua uống tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời