九日

九日重陽節,
開門有菊花。
不知來送酒,
若個是陶家。

 

Cửu nhật

Cửu nhật trùng dương tiết,
Khai môn hữu cúc hoa.
Bất tri lai tống tửu,
Nhược cá thị Đào gia.

 

Dịch nghĩa

Tiết trùng dương ngày mồng chín,
Mở cửa ra thấy có hoa cúc nở.
Không biết có ai cho rượu mình không.
Giống như nhà thơ họ Đào.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày mùng chín trùng dương lễ hội
Mở cửa ra, vàng ối cúc hoa
Rượu ngon ai sẽ cho ta
Giống như hàng xóm đã cho Đào Tiềm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Tiết trùng dương mồng chín
Mở cửa cúc nở hoa
Có ai sẽ cho rượi
Như đã tặng Đào gia

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hôm nay là tiết trùng dương
Trước sân đã thấy cúc vàng nở bông
Ai người mang rượu sang không
Ước sao mình được như ông Đào Tiềm

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời