遣興五首其三(陶潛避俗翁)

陶潛避俗翁,
未必能達道。
觀其著詩集,
頗亦恨枯槁。
達生豈是足,
默識蓋不早。
有子賢與愚,
何其掛懷抱。

 

Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 3 (Đào Tiềm tịch tục ông)

Đào Tiềm tị tục ông,
Vị tất năng đạt đạo.
Quan kỳ trước thi tập,
Phả diệc hận khô cảo.
Đạt sinh khởi thị túc,
Mặc thức cái bất tảo.
Hữu tử hiền dữ ngu,
Hà kỳ quải hoài bão.

 

Dịch nghĩa

Đào Tiềm là người trốn thói tục,
Chưa chắc là đã đạt được đạo.
Hãy đọc tập thơ ông sáng tác,
Càng thấy tức giận vì khô khan.
Đạt được cuộc sống há như thế là đủ sao,
Chiêm nghiệm mà biết không phải sớm sảy ra.
Có kẻ khôn với dại,
Việc chi mà mang canh cánh bên lòng.


(Năm 759)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đào Tiềm, kẻ trốn đời,
Chưa chắc đạt được đạo.
Hãy đọc tập thơ ông,
Càng thấy tức bản thảo.
Thích sống đã đủ sao,
Chẳng sớm để am hiểu.
Có kẻ hiền người ngu,
Sao lại bỏ hoài bão?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Đào Tiềm tuy lánh tục rồi,
Đạo xưa chưa hẳn là người hiểu sâu.
Xem thơ để lại đời sau,
Vẫn còn ân hận mình sao khổ buồn.
Chuyện thành đạt đâu còn đáng kể,
Hiểu thịnh suy có lẽ muộn màng.
Con ngu hay giỏi là thường,
Việc gì mà phải xốn xang nhọc lòng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đào Tiềm là người xa thói tục
Chưa chắc ông đã đạt đạo mầu
Thơ ông sáng tác đọc sâu
Cũng hơi ân hận vì câu khô cằn
Há cuộc sống hiện thân là đủ?
Hiểu lẽ đời cỏ vẻ muộn màng
Kẻ khôn người dại đầy đường
Hơi đâu canh cánh bên lòng làm chi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người xa thói tục Đào Tiềm,
Chắc chưa là đã đạt liền đạo đâu.
Xem thơ ông để đời sau,
Thấy càng tức giận vì đâu hận sầu.
Nhiệm mầu đạt được đủ sao,
Kẻ khôn người dại, biết ai đúng thời,
Chiêm nghiệm không sớm ra đời.
Việc chi canh cánh không thôi bên lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời