醉楊妃菊其二

三徑幽閒伴此生,
玉樓歡宴豈忘情。
連枝在地誰皆老,
一斗朝天量易盈。
紅友白衣聊共賞,
雪膚花貌未全更。
東籬處士如相問,
飲恨何堪表姓名。

 

Tuý Dương Phi cúc kỳ 2

Tam kính u nhàn bạn thử sinh,
Ngọc lâu hoan yến khởi vong tình.
Liên chi tại địa thuỳ giai lão,
Nhất đẩu triều thiên lượng dị doanh.
Hồng hữu bạch y liêu cộng thưởng,
Tuyết phu hoa mạo vị toàn canh.
Đông ly xử sĩ như tương vấn,
Ẩm hận hà kham biểu tính danh.

 

Dịch nghĩa

Nhàn hạ bên ba luống cúc sống đời này
Khó quên những cuộc vui trên lầu ngọc
Cảnh cây liền cành, người ai cũng thành già nua
Một đấu đong nước đo trời cũng dễ đầy
Có tàn trắng nụ hồng ta cùng nhau thưởng thức
Mặt son da tuyết chưa đổi thay
Ẩn sĩ bên giậu rào hướng đông nếu có hỏi
Chịu hận thôi, nói ra tên tuổi không chịu nổi


Nguyên chú: “Điệp tiền vận” 疊前韻 (Theo vần bài trước).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Nhàn rỗi vườn nương sống với đời
Khó quên lầu ngọc tiệc tùng vui
Liền cành cùng gốc đều già cả
Một hộc đo trời cũng dễ thôi
Tàn trắng nụ hồng cùng thưởng ngoạn
Mặt son da tuyết vẫn chưa phai
Yêu hoa nếu có người tìm hỏi
Tăm tiếng nêu chi tiếc hận dài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Luống cúc vài ba nhàn sống đời,
Khó quên lầu ngọc tiệc tùng chơi.
Liền cành cây một đều già cả.
Một đấu đong trời đầy dễ rồi.
Tàn trắng nụ hồng cùng thưởng thức,
Mặt son da tuyết chưa thay dời.
Rào đông ẩn sĩ như còn hỏi,
Tên tuổi nêu chi chịu hận thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời