題陳慎思學館次方亭韻其七

此間有松菊,
日夕垂餘陰。
昔聞陶彭澤,
寄興聲外琴。
庭柯還獨眄,
詩朋辰盍簪。
斜川得清眺,
跡寓將與吟。

 

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 07

Thử gian hữu tùng cúc,
Nhật tịch thuỳ dư âm.
Tích văn Đào Bành Trạch,
Ký hứng thanh ngoại cầm.
Đình kha hoàn độc miện,
Thi bằng thìn hạp trâm.
Tà Xuyên đắc thanh diểu,
Tích ngụ tương dữ ngâm.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Sa Minh

Ở đây có tùng cúc
Xế chiều dưới bóng râm
Xưa nghe Đào Bành Trạch
Gởi hứng tiếng đàn cầm
Ngoài sân ngắm cây cối
Bạn họp nhiều tình thâm
Nước sông trong chặp tối
Cảnh trọ cùng thơ ngâm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn đây chen cúc lẫn tùng
Chiều hôm đã ngã bóng râm tà tà
Từng nghe Bành Trạch thuở xưa
Tâm tình mượn tiếng trúc tơ gởi lòng
Bạn bè tụ họp thơ ngâm
Thẩn thơ ngắm bóng cây sân hữu tình
Tà Xuyên cuồn cuộn nước trong
Cùng nhau thưởng thú ca ngâm thanh nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở đây có cúc có tùng,
Xế chiều dưới bóng râm cùng ngồi chơi.
Nghe Đào Bành Trạch thuở xưa,
Mượn cung đàn gợi hứng thơ gieo vần.
Cây hoa lá ngắm ngoài sân,
Bạn bè họp mặt tình thâm lâu rồi.
Nước sông trong chặp tối trời.
Cùng nhau cảnh trọ vang lời thơ ngâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời