效陶彭澤

霜露悴百草,
時菊獨妍華。
物性有如此,
寒暑其奈何。
掇英泛濁醪,
日入會田家。
盡醉茅檐下,
一生豈在多。

 

Hiệu Đào Bành Trạch

Sương lộ tuỵ bách thảo,
Thì cúc độc nghiên hoa.
Vật tính hữu như thử,
Hàn thử kỳ nại hà.
Xuyết anh phiếm trọc dao,
Nhật nhập hội điền gia.
Tận tuý mao thiềm hạ,
Nhất sinh khởi tại đa.

 

Dịch nghĩa

Sương xuống trăm cỏ đều (tiều) tuỵ
Cúc đúng thời lại nở bông
Tính của vật như thế
Nóng lạnh thì có làm gì được nào
Ngắt nhị bỏ vào trong rượu
Trời lặn tụ tập anh em nông gia
Say tận tình dưới mái tranh
Một đời đâu có cần ở nhiều


Đào Bành Trạch tức Đào Tiềm, từng làm huyện lệnh ở Bành Trạch.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Trăm loài cỏ héo, sương rơi
Chỉ riêng hoa cúc tốt tươi một màu
Rõ ràng vật tính khác nhau
Dù cho nóng lạnh mặc dầu không thay
Nụ hoa ngâm hũ rượu đầy
Lúc trời xế bóng vui vầy điền gia
Chuốc nhau say dưới hiên nhà
Ở đời nhiều nữa ai mà cần chi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cỏ lụi lúc sương rơi,
Mình cúc đơm bông thôi.
Tính hoa là thế đó,  
Nóng lạnh mặc kệ trời!
Lấy hương ngâm rượu đục,
Chờ tối họp bạn chơi.
Say mèm nằm thềm cỏ,
Nhiều ít cũng một đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Sương xuống cỏ lụi hết
Một mình cúc nở hoa
Tính vật khác nhau thế
Nóng lạnh can chi mà
Lấy hương đem ngâm rượu
Tối họp bạn điền gia
Say tít dưới thềm cỏ
Cần gì hơn nữa mà?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sương rơi trăm cỏ úa,
Riêng cúc đẹp xanh dờn.
Tính vật đều là thế,
Nắng mưa thảy chẳng sờn.
Ngắt hoa ngâm rượu đục,
Tắc nắng kháo nông thôn.
Say khước dưới nhà cỏ,
Ở đời chẳng muốn hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Sương rơi trăm cỏ đều còi
Riêng mình cây cúc tươi cười nở bông
Khác nhau vật tính lạ lùng
Mặc dầu khi lạnh khi nồng chẳng sao
Rượu đây ngắt nhị ngâm vào
Bạn bè trong ruộng buổi chiều nhóm chơi
Dưới hiên nhà cỏ say vui
Có cần chi lắm đời người đủ thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sương rơi, trăm cỏ xác xơ,
Chỉ riêng có cúc bây giờ tốt thôi.
Như trên, tánh vật sẵn rồi,
Dầu cho nóng lạnh có thời hề chi.
Ngắt hoa ngâm rượu đục đi,
Nhà nông tụ họp mỗi khi chiều về.
Hiên tranh, say tít thoả thuê,
Cuộc đời, nhiều ít có hề chi đâu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sương xuống trăm hoa tiều tuỵ
Chỉ riêng sắc cúc tươi dờn
Tính vật vốn là như thế
Nắng mưa đâu dễ chi sờn
Hoa ngắt ngâm bầu rượu đục
Nắng tàn kháo bạn nông thôn
Luý tuý thoả say nhà cỏ
Một đời đâu muốn chi hơn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương xuống làm trăm hoa xơ xác
Chỉ có riêng loài cúc đẹp tươi
Trời cho vật tính sẵn rồi
Cho dù nóng lạnh tiết trời chẳng sao
Ngắt nhị cúc ngâm vào rượu đục
Họp nhà nông vào lúc xế chiều
Uống say dưới mái tranh xiêu
Cuộc đời biết đủ, ít nhiều mà chi.

15.00
Trả lời