宿法華寺

松雨時復滴,
寺門清且涼。
此心竟誰証,
回憩支公床。
壁畫感靈跡,
龕經傳异香。
獨遊寄象外,
忽忽歸南昌。

 

Túc Pháp Hoa tự

Tùng vũ thì phục trích,
Tự môn thanh thả lương.
Thử tâm cánh thuỳ chứng,
Hồi khế chi công sàng.
Bích hoạ cảm linh tích,
Kham kinh truyền di hương.
Độc du ký tượng ngoại,
Hốt hốt quy nam xương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vào lúc mưa rừng thông trở lại
Mát cửa chùa mà lại cũng trong
Cuối cùng ai chứng tấm lòng
Khi đêm về nghỉ trên giường của chung
Cảm linh động nét tranh trên vách
Kinh trong chùa truyền được lạ hương
Đi chơi gửi cảnh một mình
Mau mau trở lại Nam Xương quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mưa nhỏ giọt rừng thông
Cửa chùa lại mát trong
Lòng này ai chứng giám
Về nghỉ tại giường chung.
Tranh tường nét linh cảm
Kinh thờ truyền đạt hương
Mình đi ngoại khuôn phép
Mau trở lại Nam Xương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa nhỏ giọt trên rừng thông,
Cửa chùa lại được mát trong vài ngày.
Ai chứng giám tấm lòng này,
Về nhà nghỉ tại giường đây chung phòng.
Nét linh cảm ở tranh tường,
Kinh Phật thờ truyền đạt hương trong chùa.
Đi ngoại cảnh một mình chơi,
Nam Xương trở lại mau mời viếng thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời