14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2006 17:34

麗人曲

紅顏稱絕代,
欲并真無侶。
獨有鏡中人,
由來自相許。

 

Lệ nhân khúc

Hồng nhan xứng tuyệt đại,
Dục tịnh chân vô lữ.
Độc hữu kính trung nhân,
Do lai tự tương hứa.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Mỹ nhân có một không hai,
Lòng thành không muốn có ai bạn đường.
Soi gương thấy bóng người thương,
Bởi lời hẹn ước sẽ cùng bên nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người đẹp đáng trên đời có một
Không bạn suông chỉ cốt một người
Trong gương chỉ có thế thôi
Bởi vì đã hứa cùng người dài lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hồng nhan tuyệt đại nhất trên đời,
Chỉ muốn bạn đường là một người.
Soi thấy người thương trong bóng kính,
Bên nhau hẹn ước một đôi lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỹ nhân tuyệt nhất trên đời,
Bạn đường chỉ muốn một người mà thôi.
Trong gương có bóng một người,
Do từng hẹn ước đôi lời bên nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mỹ nhân xứng chỉ một
Chẳng bè bạn cùng ai
Riêng có người trong kính
Ước hẹn thường tới lui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời