12/08/2020 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lệ nhân khúc
麗人曲

Tác giả: Thôi Quốc Phụ - 崔國輔

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2006 17:34

 

Nguyên tác

紅顏稱絕代,
欲并真無侶。
獨有鏡中人,
由來自相許。

Phiên âm

Hồng nhan xứng tuyệt đại,
Dục tịnh chân vô lữ.
Độc hữu kính trung nhân,
Do lai tự tương hứa.

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Mỹ nhân có một không hai,
Lòng thành không muốn có ai bạn đường.
Soi gương thấy bóng người thương,
Bởi lời hẹn ước sẽ cùng bên nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Quốc Phụ » Lệ nhân khúc